για μένα

Προσπαθώ να με την πάροδο του χρόνου, απέκτησαν δεξιότητες ανάγνωσης με τις ανάγκες του οργανισμού και κατά συνέπεια ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα, τη σωστή διατροφή, την κίνηση, την εργασία και τις διακοπές σας. Η σωματική δραστηριότητα βοηθά να ξεχάσουμε τα προβλήματα, διαμορφώνει το χαρακτήρα μου, παρέχει καταπληκτικά των ενδορφινών , σας επιτρέπει να ξεπεραστεί η αδυναμία και αυξάνει η αξία , ο κόσμος μου γίνεται κάθε μέρα και καλύτερα. Αξίζει να έχει όνειρα, να ασκούν τους και κάθε μέρα προσπαθούν για μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του.